top of page
  • koenvanmol

Basisprincipe van een loonruil

De werkgever kan een voordeel, zoals een fietslease, ter beschikking stellen van de werknemer. Om de kosten helemaal of deels te recupereren, mag de werkgever een loonruil voorstellen. Via een bijlage aan het arbeidscontract gaan de werkgever en werknemer akkoord voor een loonruil voor een bepaalde periode voor een bepaald voordeel. De werkgever mag maximaal de waarde van het voordeel verrekenen via de loonruil.


Voordeel


Dankzij een loonruil zal de werknemer een bepaald voordeel maken ten opzichte wanneer hij/zij een gelijkwaardige fiets met diensten privaat zou aankopen.

  1. De loonruil gebeurt met de loonkost. De werkgeverslasten bufferen zodoende een deel van de te verrekenen kosten.

  2. Er valt een deel brutoverloning weg waardoor er ook een deel RSZ en werknemerslasten wegvallen. Zo is de netto impact aanzienlijk lager dan de bruto impact.

  3. Normaal gezien zal er bij de toekenning van een voordeel een taks bijgeteld worden, Voordeel Alle Aard. De overheid scheldt deze kwijt voor diegene die de fiets regelmatig gebruikt voor woon-werkverkeer.

Het deel van het loon dat gebruikt mag worden voor de loonruil is het flexibel deel. Dit is steeds het verschil tussen het toegekende loon en het barema loon en / of het GGMMI. In sommige CAOs zijn andere loondelen geflexibiliseerd zoals de eindejaarspremie. Dit moet uitdrukkelijk vermeld worden in de CAO.


Technisch gezien is een hybride oplossing (deel maandelijks loon en deels premie) ook een optie. Praktisch gezien is dit administratief zo complex dat het enkel aangeraden is in uitzonderlijke gevallen waar en het maandelijks flexibel deel relatief klein is en de premie laag is.


Timing


De loonruil mag maar moet niet gelijktijdig lopen met het voordeel. De exacte kosten moeten wel geweten zijn voor de loonruil kan plaatsvinden aangezien de werkgever deze nooit mag overschrijden.


Zo kan een loonruil bijvoorbeeld gepauzeerd worden bij een zwangerschapsafwezigheid of andere momenten waar het brutoloon een tijdelijke dip kent.

Zo kan u als werkgever ook de loonruil groeperen voor meerdere werknemers (ondanks de leasing op een ander tijdstip aanvangt) voor uw administratieve eenvoud.


Comments


bottom of page