top of page
  • koenvanmol

Formules voor de financiering van een fiets

Er zijn diverse methoden om een fiets te financieren via een leasebedrijf. Raar maar waar zit hier ook de optie aankoop tussen. We lichten toe:1. Leasing / huurkoop


We spreken hier van een financiering over een bepaalde periode waarbij de restwaarde teruggebracht wordt naar 0,- euro. Dat wil zeggen dat bij de betaling van het laatste factuur aan de leasemaatschappij, 100% van de waarde van de fiets betaald is en er dus een ‘automatische’ overdracht is van eigendom aan de werkgever. Het is immers een contract tussen leasebedrijf en werkgever.


Meestal wordt de eigendom wel overgedragen aan de werknemer conform de Bike Policy. Zo vermijdt de werknemer gedurende een aantal maanden/jaren een loonruil te doen en niet zeker te zijn van de eigendom aan het einde van de periode.


Aangezien er geen restwaarde is op het einde, wordt 100% van de waarde van de fiets in rekening gebracht. De maandelijkse kosten zullen dus relatief hoger liggen dan bij een formule met restwaarde. Wanneer de werknemer ook kiest om eigenaar te worden van de fiets, zal de impact op het netto totaalvoordeel wel positiever zijn dan een formule met restwaarde. De restwaarde valt namelijk niet onder het voordeel van de loonruil en dient daarom ‘netto’ betaald te worden.


Een huurkoopformule wordt mee opgenomen in de balans van de organisatie.2. Renting


Bij renting spreken we van een financiering over een bepaalde periode waar op het einde een restwaarde is van meer dan 15%. Deze restwaarde varieert vandaag bij verschillende aanbieders van 16% tot 25% en soms meer.


Door de restwaarde te verhogen, verlaag je de maandelijkse lasten maar verlaag je ook het netto totaalvoordeel indien de werknemer de fiets wenst over te nemen. Zie punt huurkoop hierboven. Een hogere restwaarde kan wel handig zijn als het flexibel loondeel te beperkt is om een bepaalde kwaliteit fietsen te kunnen garanderen in het fietsplan. Zie luik 2: loonruil.


In principe mag de restwaarde niet vastliggen bij het aangaan van het contract. In de praktijk is dit meestal het afgesproken indicatieve bedrag.


Een rentingformule wordt niet mee opgenomen in de balans van de organisatie en wordt beschouwd als een kost.3. Aankoop


Een contradictio in terminis: de financieringsmethode aankoop. Sommige bedrijven kiezen ervoor om de volledige som van de fiets in de eerste maand te betalen en de diensten te nemen via maandelijkse kosten.


Dit kan u doen om administratieve eenvoud na te streven, een cashflow opportuniteit te benutten, ... Maar uiteraard gaat de werkgever ook interesten uitsparen op de niet gespreide aankoop.


Het is niet omdat het eerste maandbedrag (vele malen) hoger ligt dan de volgende maandbedragen dat deze in één keer verrekend moet worden in een loonruil. De aankoopprijs wordt pro rata verrekend in de resterende loonruil van het fietsplan van de werknemer.

留言


bottom of page