top of page
  • koenvanmol

Help! Mijn werknemers hebben een te dure fiets gekozen.

Oktober 2022. We krijgen telefoon van een bedrijf uit het Antwerpse. Een jaar geleden, onder de lokroep van een luxueuze speedelec, starten ze met fietsleasing. Duurzame mobiliteit: top! Een mooie fiets voor een 'klein' bedrag: top! En we zijn vertrokken.


Eén jaar later komt de ontnuchtering: te veel werknemers, arbeiders in dit geval, hadden weinig of geen marge voor een loonruil. Hun toegekende loon lag dichter bij het baremaloon dan de waarde van de impact van de leasefiets. Met als gevolg: een groot deel van de fietsleasing wordt netto verrekend. Geen buffer door de werkgeverslasten. Geen buffer door de werknemerslasten. Alles in één keer verrekend met het afsluiten van de lonen van het jaar.


Aangezien ze als arbeider geen flexibele eindejaarspremie hebben of andere premies uitgekeerd door de werkgever, is een netto verrekening de enige oplossing. Een netto impact van soms tot 3.000 euro in een tijd van financiële onzekerheid en hoge levenskosten. Jammer maar helaas, dachten ze.De humane oplossing


Nergens staat beschreven dat de loonruil eenzelfde duurtijd en/of looptijd moet hebben als de eigenlijke leasing. In plaats van een netto compensatie van de werknemers te 'vragen' kan u evengoed de loonruil spreiden over meerdere jaren.


Een voorbeeld op de impact:


Met een leasebedrag van 200 euro, heeft u al snel een mooie speedelec of gelijkaardig. De leasing loop 36 maanden. Stel dat we deze fiets in loonruil steken op 36 maanden. De bruto impact is dan € 200 * 12 / loonruilfactor. We nemen even Paritair Comité 145.01 waar nagenoeg al de premies door de sector betaald worden. De bruto impact is hier € 200 * 12 / 18,8952 = € 127,02 bruto impact.


Stel dat we de kosten ruilen via het loon op 60 maanden in plaats van 36 maanden. Dan is de te verrekenen kost ( € 200 * 36 / 60 ) * 12 / 18,8952 = € 76,21 bruto impact. Door de looptijd van de loonruil te verlengen kan je de impact van de loonruil verlagen. Daarom moet je niet altijd de leaseperiode verlengen. Door de interesten en de meer maanden diensten, zal de kost in dat geval ook hoger liggen. Uiteraard stoppen de diensten wel na 36 maanden. De laatste twee jaren geniet u geen diensten van het leasebedrijf (deze is afgelopen) en is er wel loonruil.


In een extreem geval moesten we zelfs creatief omgaan met het leasecontract. De fiets was reeds circa 25% afgechreven na één jaar leasing. We kochten het leasecontract af en aan dezelfde waarde startten we een nieuwe lease. We leaseten een tweedehands fiets aan de werknemer.


Concreet: de fiets had een originele RRP van € 5.500,-. De opzegkost, inclusief overname van de fiets, bedroeg € 4.070,- euro. We startten een nieuwe lease voor een fiets van waarde 4.070,- euro op 36 maanden. De nieuwe leaseprijs was € 162,- in plaats van € 212,-. Opnieuw via een loonruil op 60 maanden. Zo kwamen we op een nieuwe loonruil van € 61,73 euro bruto in plaats van de originele € 134,64 euro. Net onder de marge van het flexibel loondeel.Conclusie


We raden altijd aan om bij problemen eerst te kijken naar looptijd van de loonruil alvorens de manier van loonruil te gaan aanwenden of om een leasecontract aan te passen qua duurtijd.

Comments


bottom of page