top of page
  • koenvanmol

Wettelijk voorwaarden voor fietsleasing


Fietsleasing is in wezen een loonruil, een afspraak tussen werkgever en werknemer om een deel van het loon te gebruiken om een dienst te financieren. Zolang er binnen de regels van het sectorale loonbeleid gespeeld wordt, zijn er geen extra regels.


Behalve één.


De overheid legt een Voordeel Alle Aard op aan werkgevers die via het loon een bepaald voordeel willen financieren voor de werknemer. Voor fietsleasing scheldt de overheid deze last kwijt op voorwaarde dat de fiets regelmatig gebruikt wordt voor woon – werkverkeer. Een voorwaarde die voor interpretatie vatbaar is, regelmatig. Het controleorgaan hanteert vandaag de volgende norm:


Regelmatig gebruik is 20%, voor een deel van het traject, op jaarbasis.


20% : Hiermee refereert de overheid naar het percentage woon-werkverkeer. Indien de werknemer thuiswerk doet of hij/zij werkt deeltijds, dient dit percentage te worden verrekend met de dagen wanneer de werknemer werkelijk naar kantoor of een andere werkplek gaat.


Een deel van het traject : De werknemer mag de fiets combineren met andere transportmodi zoals openbaar vervoer, de wagen, … . De fiets moet minimaal 1km deel uitmaken van het traject.


Jaarbasis : Indien de werknemer in de winter minder en de zomer meer de fiets neemt, is dit aanvaard. De overheid gaat altijd rekening houden met het jaarlijks gemiddelde. Zo moet de werknemer zich geen zorgen maken als hij/zij langere tijd afwezig is door bijvoorbeeld ziekte.Rekening houdend met bovenstaande criteria, is het zeer moeilijk om deze te controleren. Het is niet erg praktisch om een medewerker het hele jaar door te volgen van thuis tot aan het werk. Wanneer u als werkgever van uw sector verplicht bent om een kilometervergoeding voor de fiets toe te kennen, dan kan de overheid wel een kruisvergelijking doen met deze vergoeding.


Omdat het zo moeilijk te controleren is, dient de werknemer een verklaring op eer af te leggen waarin hij/zij belooft om de fiets regelmatig te gebruiken voor woon – werkverkeer. Deze verklaring wordt doorgaans opgenomen in de Bike Policy. Hierin bent u als werkgever ook gemachtigd om strengere voorwaarden te stellen aan de werknemers.


Uiteindelijk willen we allemaal richting een duurzame mobiliteit.Comments


bottom of page