top of page
  • koenvanmol

Moet je altijd aan fietsleasing doen om aan 'fietsleasing' te doen?

Wat vele werknemers en werkgevers vandaag verstaan onder 'fietsleasing' is eigenlijk een fietsplan: Het fietsplan is het geheel van elementen die het mogelijk maakt om een fiets te ‘leasen’ of de ter beschikkingstelling te bekomen, toe te kennen aan een werknemer en uiteindelijk over te dragen. Binnen een fietsplan zitten elementen zoals vaak een akkoord tussen leasebedrijf en werkgever, interne policy tussen werknemer en werkgever, het netwerk van keuze/afnamepunten, de methode van loonruil …


Een fietsplan heeft dus drie delen:

  1. Het hebben of verkrijgen van een fiets die je ter beschikking kan stellen van een werknemer.

  2. De ter beschikkingstelling van de fiets aan de werknemer ruilen voor een deel loon.

  3. De eigendom van de fiets overdragen aan de werknemer.

In deel 1 gaan we dus meestal echt 'fietsleasing' doen: een fiets via een akkoord met een leasebedrijf verkrijgen. Omdat deel 2 automatisch volgt in het fietsplan is deze fiets ook meestal zelf gekozen door de werknemer.


In theorie kan een werkgever een oude fiets, welke ergens in een magazijn staat, toekennen aan een werknemer in deel 2, zolang er een bepaalde kost/waarde aan gekoppeld is die verrekend kan worden via de loonruil. Dan wordt er dus niet geleased maar is er wel een soort 'fietsplan'.


Uiteraard is dit een vrij extreem voorbeeld. Er zijn wel tal van methoden binnen deel 1, de terbeschikkingstelling van de fiets verkrijgen, die als vervanging voor een standaard fietslease kunnen dienen. Ik denk hierbij aan:

- groepsaankoop

- gewone aankoop van een fiets

- renting - formule

- afgeschreven poolfietsen

- ...


De keuze van methode om "een fiets ter beschikking te hebben voor een loonruil met een werknemer" bepaalt wel in grote mate de impact op loonruil en uiteindelijk de eigendomsoverdracht. Zo zal bij een renting de werknemer een restwaarde moeten betalen aan het leasebedrijf terwijl bij een aankoop de werknemer een overname moet doen van een afgeschreven goed van de werkgever.


Elke methode heeft zijn voor- en nadelen. Maar u moet dus niet aan fietsleasing doen om een fietsplan op te zetten.Comentários


bottom of page