top of page
  • koenvanmol

Wat is nu het echte netto voordeel van fietsleasing?

De sector hanteert een eenvoudig principe; het netto totaalvoordeel. Het netto totaalvoordeel is het verschil tussen de totaal betaalde netto kost van de werknemer gedurende de looptijd van de fietsleasing met eventuele overname van de fiets, ten opzichte van de waarde van het fietspakket.

Dit wil zeggen: de euro’s netto die uw werknemer maandelijke/jaarlijks minder verdient door de fietsleasing + de netto kost voor de overname van de fiets, tegenover de factuurwaarde inclusief BTW van uw fietspakket. Er zijn tal van elementen die dit voordeel beïnvloeden: formule, looptijd, diensten …


Deze vergelijking is echter kortzichtig want deze neemt de diensten niet in rekening die uw werknemer anders eventueel ook privaat had moeten betalen. Bovendien neemt deze vergelijking geen andere factoren in rekening zoals de kilometervergoeding, die per transportmodus anders is, de gebruikskosten ...


Meer accuraat is dus om de vergelijking te doen met al de parameters en enkel in vergelijking met het woon-werkverkeer. Hieronder kan u een voorbeeld terugvinden voor een eigen, persoonlijk aangekochte, fiets, een leasefiets, een bescheiden wagen en het openbare vervoer.


We vertrekken van een modaal werknemer, PC200, woon - werkafstand 12 km.


De basis is uiteraard het verkrijgen van de modus. Bij de leasefiets rekenen we hier de gemiddelde netto impact en de overnamekost op het einde.


Vervolgens gan we kijken naar de minimale logische diensten om u en uw voertuig zich met zekerheid in het verkeer te laten begeven.


In stap 3 gaan we kijken wat de werkelijke verbruikskosten zijn tijdens het woon-werkverkeer. Bij het openbaar vervoer vermelden we steevast 0,- omdat we hier 100% terugbetaald worden en meestal zelfs een abbonnement op voorhand verkrijgen waardoor er zelfs geen voorfinanciering is.

In stap 4 gaan we kijken welke premies of vergoedingen we krijgen van de werkgever voor het gebruik van de transportmodus.


Zo kunnen we de totale impact, netto, van het gekozen transport berekenen.


Indien we dus enkel het netto totaalvoordeel berekenen voor de leasefiets, zoals marktconform gedaan wordt, hebben we een fiets van 4.500,- euro maar 2.250,- euro betaald over 3 jaar, ofwel -62,5 euro per maand. Als we al de parameters in de vergelijking brengen, dan hebben we in totaal 3.682,5 euro netto verdiend op 3 jaar, ofwel +102,3 euro netto per maand.


Al de parameters in rekening brengen, geeft dus een vollediger zicht op het werkelijke netto voordeel.


Qua keuze van transportmodi:Uiteraard is het geen keuze tussen uitersten. Een gecombineerd model kan zeker van toepassing zijn. Wat belangrijk is: communiceer de uitersten en motiveer uw medewerkers slim.


We hebben ook expres een veel duurdere fiets via leasing genomen ten opzichte van de eigen privaat gekochte fiets. Dit illustreert eens te meer het voordeel van een leasefiets.

Comments


bottom of page