top of page
  • koenvanmol

Zijn er alternatieve manieren om aan loonruil te doen?

Niet iedereen heeft dezelfde flexibiliteit om aan loonruil te doen. Een fiets kan je echter in het loonpakket brengen op verschillende manieren:


  1. de klassieke maandelijkse loonruil: hierbij ga je het flexibel deel (toegekend loon - barema loon) deels ruilen voor de fiets.

  2. de jaarlijkse loonruil via een premie zoals de eindejaarspremie: hierbij ga je het flexibel deel ( Premie - eventuele reservatie om het loon op baremieke hoogte te krijgen) van de premie deels ruilen voor de fiets.

  3. Budget voor een bedrijfswagen: een werknemer kan een bedrijfswage nemen welke een lager budget heeft dan het toegekende budget. Het resterende saldo kan hij/zij gebruiken voor een fiets.

  4. In het kader van een cafetariaplan kan u ook een fiets toevoegen aan de keuzemogelijkheden.

  5. In het kader van een mobiliteitsbudget, kan u de leaseprijs van de fiets verrekenen met het maandelijkse budget.

  6. U kan eenvoudigweg de fiets toekennen aan een werknemer zonder bijdrage van de werknemer. Dit is daarom niet altijd een extra kost voor de werkgever.

We berekenden voor een klant uit de bouw dat de 'gepresteerde uren' in transport van en naar de werf drastisch naar beneden konden wanneer elke werknemer niet meer thuis opgehaald diende te worden. In plaats daarvan kregen ze een elektrische fiets ter beschikking en moesten ze zich naar centrale plaatsen begeven om in te stappen. Vanaf 7% tijdsbesparing konden we de kosten van de fietsen reeds neutraliseren. Momenteel bespaart het bedrijf per ploeg ruim 1.500 euro per maand dankzij efficiënter vervoer.

Comments


bottom of page